GRabowski INkasso windykacja

windykacja od firm i osób oferta formalności oczekiwania kontakt pytania przydatne wywiadownia

Uwaga:

Wykaz wybranych większych miejscowości w których lub w okolicy których prowadzona jest aktualnie (potwierdzenia do wglądu na życzenie) aktywna (terenowa - bezpośrednia) windykacja należności przez GRABOWSKI INKASSO, według województw:
- śląskie: Sosnowiec, Katowice, Tychy, Bielsko-Biała, Gliwice, Częstochowa, Racibórz, Tarnowskie Góry
- mazowieckie: Warszawa, Radom, Siedlce, Ożarów Maz., Płock, Mińsk Maz.,
- małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Dębica,
- zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński,
- podkarpackie: Rzeszów, Przemyśl,
- łódzkie: Łódź, Sieradz, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Łask,
- dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Środa Śląska, Oława,
- wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Leszno, Śrem, Ostrów Wlkp.
- warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Szczytno, Gołdap,
- podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki
- świętokrzyskie: Kielce, Sandomierz, Starachowice,
- opolskie: Opole,
- lubelskie: Lublin, Biała Podlaska, Janów Lubelski, Kraśnik, Zamość,
- kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Świecie,
- lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wlkp.
- pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk

ostatnia aktualizacja: 14.05.2014 r.


windykacja

Uwaga:

Ostrzeżenie dla Dłużników

Informujemy Państwa, że podjęcie przez Was takich działań, jak:

- próby zastraszania naszych klientów a Waszych wierzycieli,
- szkalowanie nas lub naszych klientów, pomawianie,
- składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania o rzekomych bezprawnych groźbach czynionych przez nas pod Waszym adresem lub innych rzekomych bezprawnych działaniach wymierzonych przeciwko Wam,

nie doprowadzi do rozwiązania problemu Waszego zadłużenia poprzez spowodowanie zaprzestania prowadzenia przez nas windykacji (zwykle taki jest zamysł dłużników), tylko ewentualnie przeciwnie, przysporzy Wam dodatkowych kłopotów. Niniejsze ostrzeżenie kierujemy do tych, którym po powzięciu informacji o wszczęciu przez nas postępowania windykacyjnego, przyjdą do głowy takie pomysły, jak zasygnalizowane wyżej (i odwiedzą naszą www, jak to często bywa). Jedynym właściwym rozwiązaniem jest zapłata długu. Podejmowanie przez Was ww. działań spowoduje ostrą reakcję prawną i adwokat lub radca prawny podejmie stosowne działania jak zainicjowanie postępowania karnego i/lub pozew sądowy o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, o odszkodowanie. Informujemy, że składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania jest przestępstwem (art. 234 kk - Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.). I przestępstwem są groźby bezprawne kierowane pod adresem wierzycieli. Natomiast naruszanie dóbr osobistych naszej firmy spowoduje dodatkowo wszczęcie sądowego postępowania cywilnego, co może narazić osoby naruszające porządek prawny na dodatkowe koszty, w tym przypadku w związku z wytoczeniem powództwa o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Z kolei z drugiej strony - jeżeli posiadacie Państwo jakieś dokumenty z których (w Waszej opinii) wynika, że dane roszczenie w stosunku do Was jest zawyżone, bezpodstawne czy sporne, albo gdy postępowanie w tej sprawie prowadzi równolegle inna firma windykacyjna (sytuacja niedopuszczalna), to nie wahajcie się przedstawić nam swoich racji, nie kryjcie się przed windykatorami. Oczywiście chodzi o poważne argumenty a nie stwierdzenia w rodzaju "zapłaciłem z ręki do ręki i nie mam potwierdzenia ale mogę mieć świadków", gdyż takie nie będą przez nas poważnie uwzględniane. Zasada jest prosta: spłacasz dług - żądaj potwierdzenia przyjęcia gotówki od wierzyciela (od firmy windykacyjnej) a najlepiej płać przelewem bankowym lub na poczcie.

To samo zresztą dotyczy wierzycieli np. udzielających pożyczki; bez potwierdzenia przekazania kwoty pożyczki chyba żadna firma nie podejmie się windykacji. Co więcej, ręczne pokwitowania od dłużnika świadczące o tym, iż przyjął gotówkę też nie zawsze okazują się być wystarczającym dowodem (gdy kwestionuje fakt otrzymania pieniędzy w kwocie deklarowanej przez wierzyciela, lub że w ogóle jakąkolwiek kwotę otrzymał). Dlatego optymalną forma przekazania pieniędzy w aspekcie dowodowym jest przelew na konto bankowe. Obecnie konto osobiste albo firmowe można założyć nie ruszając się z domu, więc jeżeli przykładowo pożyczkobiorca twierdzi że konta bankowego nie posiada, to niechże je sobie czym prędzej otworzy. Jeżeli zaś upiera się przy tym, aby pożyczkodawca wręczył mu pożyczkę bezpośrednio w gotówce (z ręki do ręki), to rodzi podejrzenie, że przeciwko pożyczkobiorcy komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Chętniej też firma windykacyjna przyjmie do windykacji taką udokumentowaną przelewem wierzytelność aniżeli taką, przy której brak jest mocnego dowodu – potwierdzenia przekazania pieniędzy dłużnikowi.

Windykacja od firm i osób prywatnych w całym kraju

Od 1996 roku zajmujemy się windykacją należności dla/od firm i osób prywatnych na terenie całej Polski oraz za granicą. Kładziemy nacisk na skuteczną windykację pozasądową (terenową - bezpośrednią) a podstawą naszych skutecznych działań windykacyjnych jest odpowiednie wykorzystywanie (w terenie) informacji o dłużniku, które to informacje zdobywamy już na samym początku postępowania windykacyjnego. Jesteśmy też bowiem wywiadownią gospodarczą oferującą między innymi ustalenie majątku dłużnika (a także weryfikację wiarygodności przyszłego kontrahenta, która skutecznie zapobiega powstawaniu nieściągalnych należności). Oferujemy również windykację roszczeń przedawnionych.

Jako firma windykacyjna działamy skutecznie (ale nie bezprawnie) i rzetelnie w stosunku do naszych Klientów - dlatego działamy od dawna. Referencje (potwierdzona skuteczna windykacja należności) przedstawiamy na indywidualne życzenie. Dzięki zapleczu mobilnych kadr do wykorzystania nawet w słabo zaludnionych regionach możliwe jest odzyskiwanie długów nawet (relatywnie) niewielkich. Na terenie Polski nie sprawia nam różnicy, gdzie mieści się siedziba / miejsce zamieszkania dłużnika. Windykacja: Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Szczecin, Katowice czy gdziekolwiek indziej - bez względu na lokalizację może zostać poprowadzona egzekucja należności z zastosowaniem wszelkich praktykowanych przez nas czynności. Zarówno windykacja pozasądowa jak i sądowa i komornicza. Chociaż specjalizujemy się w windykacji należności w zakresie podmiotów gospodarczych, to od pewnego czasu, na skutek częstych zapytań, z powodzeniem zajmujemy się również odzyskiwaniem długów w zakresie osób prywatnych. W Polsce. Osoby prywatne również mają prawo do swych pieniędzy a osoby prywatne - dłużnicy mają obowiązek spłacania zaciągniętych zobowiązań i Ustawa o ochronie danych osobowych absolutnie nie roztacza nad nimi w tym zakresie jakiegoś parasola ochronnego. Ów rzekomy parasol ochronny to mit, albowiem istnieją wystarczające podstawy prawne, włącznie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Niewątpliwie dochodzenie zwrotu należnych pieniędzy stanowi taki prawnie usprawiedliwiony cel, również dla naszej firmy windykacyjnej (oraz oczywiście wierzyciela - Klienta). Znajduje to potwierdzenie w ostatecznym orzecznictwie sądowym (Naczelnego Sądu Administracyjnego), zezwalającym między innymi na windykacje wymagalnych należności od osób prywatnych - dłużników oraz cesje wierzytelności przysługujących od nich. Najczęstsze zlecenia windykacji od osób prywatnych dotyczą niezwróconej pożyczki. Ściąganie długów od osób prywatnych jest generalnie trudniejsze niż od podmiotów gospodarczych. Dlatego prowizję ustalamy w takich przypadkach na nieco wyższym poziomie niż w przypadku skutecznej windykacji od dłużników będących podmiotami gospodarczymi.

Posiadamy też własny świetnie widoczny w internecie rejestr długów działający oficjalnie jako giełda wierzytelności. W tym naszym rejestrze umieszczamy przede wszystkim długi (oraz dane dłużników) przekazane nam do windykacji po wcześniejszej bezskutecznej egzekucji komorniczej (oczywiście jest to tylko wstęp do dalszych działań z naszej strony). Ponadto w rejestrze tym umieszczamy po pewnym czasie bardziej uciążliwych dłużników, przeciwko którym sami uzyskaliśmy nakazy zapłaty i wyroki a windykacja przeciąga się wchodząc w etap egzekucji komorniczej. Niekiedy jednak trafiają do tego rejestru także ci dłużnicy, przeciwko którym dopiero zostało wszczęte postępowanie windykacyjne, na etapie przedsądowym. Figurują w tym rejestrze dopóki nie odzyskamy od nich pieniędzy. Skuteczność takich bezpłatnie i ogólnie dostępnych rejestrów długów w windykacji należności systematycznie wzrasta. Jak już wspomniano wyżej, formalnie rejestr długów stworzyliśmy jako giełdę wierzytelności choć nie ukrywamy, że publikując dane dłużnika w internecie liczymy nie tylko na znalezienie kupca na jego dług (zobowiązanie). Czasem bowiem zdarza się, że dłużnik którego dane wraz z informacją o zadłużeniu figurują w naszym rejestrze, spłaca swoje zobowiązanie w obawie przed negatywnymi konsekwencjami takiej publikacji o nim. Podkreślamy jednak w tym miejscu, że jest to w naszym przypadku uzupełniający element presji wywieranej na dłużnika niejako przy okazji i ma się nijak do całokształtu innych działań podejmowanych przez nas w ramach windykacji.

Po lewej stronie w górnej kolumnie wyszczególnione są województwa wraz z podaniem (tylko niektórych) większych miejscowości, w obrębie których prowadzone są aktualnie windykacje. Ten wykaz zamieściliśmy po to, aby potencjalny klient noszący się z zamiarem zlecenia nam windykacji w którymś z tych regionów, miał możliwość zweryfikowania, czy faktycznie jesteśmy tam obecni i to nie tylko "wirtualnie" w wyniku podpisanej umowy o windykację. Oczywiście sam ów wykaz nie stanowi wiarygodnego dowodu jednak w przypadku zainteresowania możemy udostępnić bardziej szczegółowe dane dotyczące tamtejszych dłużników oraz niektóre dokumenty / dane świadczące o zaawansowaniu danej sprawy; dokonanych przez nas czynnościach, ustaleniach. Bez tych danych, które jeszcze stanowią tajemnicę (również dla samych dłużników) dla dobra postępowania. I bez danych dotyczących naszych Klientów (poza tymi, którzy zgodzili się na ich ujawnienie), ponieważ związani jesteśmy tajemnicą i ochroną danych osobowych. Natomiast danych osobowych dłużników nie chronimy a wręcz przeciwnie, jak już wspomnieliśmy wcześniej. Jest także archiwum spraw zakończonych wyegzekwowaniem pieniędzy oraz referencje od Klientów dzięki skutecznej windykacji, do przedstawienia na indywidualne życzenie. Wewnątrz firmy działa sprawna wymiana informacji i doświadczenia związanego z windykacją. Oznacza to m.in., że z bogatych doświadczeń wyniesionych z prowadzenia setek, tysięcy spraw w największych miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, albo np. Białystok i inne, korzystają też windykatorzy działający w mniejszych miejscowościach, gdzie spraw jest mniej i pracują tam mniejsze zespoły.

Nasze kancelarie: adwokacka i radców prawnych, w skład których wchodzą młodzi i dynamiczni a jednocześnie doświadczeni w naszej dziedzinie prawnicy, wspomagają nasze biuro windykacyjne. Wspomagają w postępowaniach przedsądowych oraz przede wszystkim na etapie windykacji sądowej, składając pozwy o zapłatę i reprezentując nas w procesach sądowych. Prócz tego oferują kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, w każdej dziedzinie prawa. Współpraca z kancelariami prawnymi i adwokackimi nie zmienia jednak faktu, że nasza agencja windykacyjna nastawiona jest na szybkie odzyskiwanie należności, czego oczekuje od nas większość klientów.

Naszym zdaniem, z decyzją o wszczęciu postępowania windykacyjnego nie należy zwlekać zbyt długo po upłynięciu terminu zapłaty (zwrotu pieniędzy). Nie sugerujemy tego, że należy zlecać windykację już np. na drugi dzień po terminie wymagalności roszczenia, bo można jeszcze poczekać kilkanaście lub więcej dni, we własnym zakresie monitując do dłużnika o zapłatę. Sugerujemy jednak mieć na względzie to, że (jak wynika z naszych doświadczeń w odzyskiwaniu długów), sytuacja większości dłużników coraz bardziej pogarsza się z upływem czasu, a nie polepsza. Powiedzenie "Czas to pieniądz" ma szczególne znaczenie w tym wypadku. Również powiedzenie "Kto pierwszy, ten lepszy" jest tu często bardzo trafne. Zazwyczaj bowiem dłużnik z czasem ma coraz wiecej długów i wierzycieli domagających się zapłaty którzy nie będą bezczynnie czekać. Dlatego też jeżeli windykacja należności ma być szybką a zarazem skuteczną, nie należy zwlekać ze zleceniem jej. Oczywiście wśród dłużników są i tacy, którzy nie płacą długów dlatego że nie chcą a mogliby, gdyż pieniądze i majątek mają (ukryte lub przepsane na kogoś zaufanego). Takich można skutecznie windykować o każdym czasie.